Als een vis in het water, communicatie komt tot leven

Privacy-statement Kampert-Nauta

Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens Kampert-Nauta van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Gegevens die je aan Kampert-Nauta verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd hebben we de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de betreffende toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In deze melding is omschreven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen of instanties wij de gegevens verstrekken.

1. Voor welke doelen verzamelt Kampert-Nauta gegevens?

a. Loyaliteitsprogramma's

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van Kampert-Nauta nieuws, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via onze website of via een link in onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij je gegevens om bijvoorbeeld onze websites en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren.

b. Bestellingen

Wanneer je een bestelling maakt (zoals het aanvragen van een brochure), dan verwerken wij je gegevens om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom de verwerking en aflevering van je bestelling. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kampert-Nauta die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten.

c. Vragen en klachten

Wanneer je Kampert-Nauta een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Kampert-Nauta dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Kampert-Nauta die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

d. Het bezoek aan Kampert-Nauta website

Om je bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maakt Kampert-Nauta gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Kampert-Nauta gebruikt cookies om het gebruik van haar website bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

e. Sollicitatiedoeleinden

Als je solliciteert voor een functie bij Kampert-Nauta gebruiken wij jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure.

2. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Je kunt ons ook verzoeken je gegevens te verwijderen. Als je wilt weten welke gegevens Kampert-Nauta over je heeft vastgelegd, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen.

3. Wie heeft toegang tot je gegevens?

Kampert-Nauta kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door de Kampert-Nauta geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Kampert-Nauta diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Kampert-Nauta zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

4. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Als je wil weten welke gegevens Kampert-Nauta over je heeft vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen. Hier kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen.

5. Wijzigingen

Het Kampert-Nauta privacy statement kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende Privacystatement op de hoogte bent.